Exair Optimization

EXAIR sin målsetning er å hjelpe bedrifter med å utnytte trykkluften de produserer på best mulig måte.
Dette krever at man har kontroll over hvor mye man produserer av trykkluft, til hvilken kvalitet og hvordan man kan bruke den på den sikreste og mest økonomiske måten.
For å kunne hjelpe kundene med det har de utviklet en rekke produkter som oppfyller disse kravene.

pdf-fil KATALOGBROSJYRE - Optimalisering

pdf-fil BROSJYRE - Kortversjon av Exair produktene

Seks punkter som bedriften bør følge:

 • Måle trykkluftforbruket for å kartlegge og finne bedriftens storforbrukere
 • Finne lekkasjer og utbedre disse
 • Gjennomgå bedriftens bruk av blåseluft, bruk til kjøling og tørking ved å velge egnede trykkluftprodukter
 • Stenge ned områder og maskiner når de ikke er i bruk
 • Bruke mellomlagring av luft i nærheten av forbrukesstedene
 • Kontrollere trykket ute hos forbrukerne for å minimere luftforbruket

Under ser du produktene vi leverer fra Exair som kan hjelpe deg med å utføre disse viktige oppgavene.

Ta kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål om produktene. Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen for ditt behov.
Trykk her for å se vår kontaktinformasjon

Electronic Flow Control (EFC)

Exair Optimization

Electronic Flow Control (EFC) reduserer dramatisk trykkluftkostnadene ved å slå av luftstrømmen når den ikke er nødvendig.

 • Enkel elektrisk tilkobling
 • Fleksibel intervalltiming
 • En slitesterk sensor er utviklet for industrielle miljøer
 • CE-Godkjent

Digital Flowmeter

Exair Optimization

Digital Flowmeter lar deg overvåke trykkluftforbrukbruk og finne unødvendig bruk. Enkel å installere med flere alternativer for å gjøre sporing av trykkluftbruk enda lettere!

 • Enheter tilgjengelig i både britiske og metriske mål
 • Tilgjengelig for flere rørstørrelser
 • Fjernstyrte og trådløse skjermer kan leveres
 • Oppfyller OSHA støy- og trykkrav
 • CE-Godkjent

Ultrasonic Leak Detector

Exair Optimization

Ultrasonic Leak Detector lokaliserer kostbare lekkasjer i ditt trykkluftssystem.
Et sensitivt håndholdt instrument gjør det enkelt å finne nøyaktig posisjon på lekkasjer i rørsystemene

 • Lokaliserer lekkasjer i luft-, damp- og ikke-brennbare gassystemer
 • Varsler med LED-lys og en lyd når en lekkasje blir oppdaget
 • CE-Godkjent

Digital Sound Level Meter

Exair Optimization

Digital Sound Level Meter hindrer arbeidsrelatert hørselstap ved å overvåke støynivåer på arbeidsplassen.

 • Måler lydnivåer fra 35 dBA - 130 dBA
 • Sjekker topp og gjennomsnittlig støynivå
 • Kan monteres på stativ/tripod
 • NIST-sertifisert
 • Oppfyller CE, ANSI og IEC Type 2 SLM standarder